Kalendarz polowań
< powrót
JELENIE SZLACHETNE
a) byki: – w drugim roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, b) łanie: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca
DANIELE
a) byki: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do końca lutego, b) łanie: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca;
SARNY
Kozy i koźlęta do 15.01.
MUFLONY
Tryki cały miesiąc, a owce i jagnięta do 15.01.
DZIKI
Wszystkie cały miesiąc
TCHÓRZE I KUNY
W obwodach, w których występuje głuszec lub cietrzew – Cały miesiąc
LISY
Cały miesiąc
BORSUKI
W obwodach, w których występuje głuszec lub cietrzew – cały miesiąc
NORKI AMERYKAŃSKIE
Cały miesiąc
ZAJĄCE I DZIKIE KRÓLIKI
Tylko w drodze odłowu, do 15.01.
BAŻANTY
Koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ.
KUROPATWY
Tylko w drodze odłowu, do 15.01.
GĘSI GĘGAWY, ZBOŻOWE I BIAŁOCZELNE
zbożowe i białoczelne: na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc, gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego do 15.01.
JELENIE SZLACHETNE
a) byki: – w drugim roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, b) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca;
DANIELE
a) byki: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do końca lutego, b) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca;
DZIKI
Wszystkie cały miesiąc
MUFLONY
Tryki cały miesiąc
TCHÓRZE I KUNY
W obwodach, w których występuje głuszec lub cietrzew – Cały miesiąc
LISY
Cały miesiąc
BORSUK
w obwodach, w których występuje głuszec lub cietrzew – cały miesiąc
NORKI AMREYKAŃSKIE
Cały miesiąc
BAŻANTY
Koguty cały miesiąc
JELENIE SZLACHETNE
Cielęta – na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca
DANIELE
Cielęta – na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca
DZIKI
Wszystkie cały miesiąc
TCHÓRZE I KUNY
Cały miesiąc
LISY
Cały miesiąc
BORSUKI
W obwodach, w których występuje głuszec lub cietrzew – cały miesiąc
NORKI AMERYKAŃSKIE
Cały miesiąc
DZIKI
Wszystkie cały miesiąc
LISY
W obwodach, w których występuje głuszec lub cietrzew, w których w ostatnich dwóch latach wykonano zasiedlenie zająca, bażanta lub kuropatwy – cały miesiąc
BORSUKI
W obwodach, w których występuje głuszec lub cietrzew – cały miesiąc
NORKI AMERYKAŃSKIE
Cały miesiąc
SARNY
Kozły od 11.05.
DZIKI
Wszystkie cały miesiąc
LISY
W obwodach, w których występuje głuszec lub cietrzew, w których w ostatnich dwóch latach wykonano zasiedlenie zająca, bażanta lub kuropatwy – cały miesiąc
BORSUKI
W obwodach, w których występuje głuszec lub cietrzew – cały miesiąc
NORKI AMERYKAŃSKIE
Cały miesiąc
JELENIE SZLACHETNE
a) byki: – na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego b) łanie: – na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca
DANIELE
Łanie: – w drugim roku życia na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia
SARNY
KOZŁY CAŁY MIESIĄC
DZIKI
Wszystkie cały miesiąc
LISY
Cały miesiąc
BORSUKI
W obwodach, w których występuje głuszec lub cietrzew – cały miesiąc
NORKI AMERYKAŃSKIE
Cały miesiąc
JELENIE SZLACHETNE
a) byki: – na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego b) łanie: – na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca
DANIELE
Łanie: – w drugim roku życia – na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia
SARNY
Kozły cały miesiąc
DZIKI
Wszystkie cały miesiąc
LISY
Cały miesiąc
BORSUKI
W obwodach, w których występuje głuszec lub cietrzew – cały miesiąc
NORKI AMERYKAŃSKIE
Cały miesiąc
JELENIE SZLACHETNE
a) byki – w drugim roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, b) łanie: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia
DANIELE
Byki – w drugim roku życia – na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego
SARNY
Kozły cały miesiąc
DZIKI
Wszystkie cały miesiąc
LISY
Cały miesiąc
BORSUKI
W obwodach, w których występuje głuszec lub cietrzew – cały miesiąc
NORKI AMERYKAŃSKIE
Cały miesiąc
GOŁĘBIE GRZYWACZE
Od 15.08
JELENIE SZLACHETNE
a) byki: – w drugim roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego,b) łanie: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca
DANIELE
a) byki: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do końca lutego, b) łanie: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca;
SARNY
Kozły cały miesiąc
DZIKI
Wszystkie cały miesiąc
TCHÓRZE I KUNY
Cały miesiąc
LISY
Cały miesiąc
BORSUKI
Cały miesiąc
NORKI AMERYKAŃSKIE
Cały miesiąc
KACZKI KRZYŻÓWKI, CYRANECZKI, GŁOWIENKI I CZERNICE
Od 01.09
SŁONKI
Od 01.09
ŁYSKI
Od 01.09
KUROPATWY
Od 11.09
GĘSI GĘGAWY, ZBOŻOWE, BIAŁOCZELNE
Od 01.09
GOŁĘBIE GRZYWACZE
Cały miesiąc
JARZĄBKI
Cały miesiąc
JELENIE SZLACHETNE
a) byki: – w drugim roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego,b) łanie: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca
DANIELE
a) byki: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do końca lutego, b) łanie: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca;
SARNY
Kozy i koźlęta cały miesiąc
MUFLONY
Tryki, owce i jagnięta cały miesiąc
DZIKI
Wszystkie cały miesiąc
TCHÓRZE I KUNY
Cały miesiąc
LISY
Cały miesiąc
BORSUKI
Cały miesiąc
NORKI AMERYKAŃSKIE
Cały miesiąc
BAŻANTY
Koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ cały miesiąc
KUROPATWY
Do 21.10, a w drodze odłowu cały miesiąc
SŁONKI
Cały miesiąc
KACZKI KRZYŻÓWKI, CYRANECZKI, GŁOWIENKI I CZERNICE
Cały miesiąc
GĘSI GĘGAWY, ZBOŻOWE I BIAŁOCZELNE
Cały miesiąc
ŁYSKI
Cały miesiąc
GOŁĘBIE GRZYWACZE
Cały miesiąc
JARZĄBKI
Cały miesiąc
JELENIE SZLACHETNE
a) byki: – w drugim roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, b) łanie: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca
DANIELE
a) byki: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do końca lutego, b) łanie: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca;
SARNY
Kozy i koźlęta cały miesiąc
MUFLONY
Wszystkie cały miesiąc
DZIKI
Wszystkie cały miesiąc
TCHÓRZE I KUNY
Cały miesiąc
LISY
Cały miesiąc
BORSUKI
Cały miesiąc
NORKI AMERYKAŃSKIE
Cały miesiąc
ZAJĄCE I DZIKIE KRÓLIKI
Cały miesiąc
BAŻANTY
Koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ cały miesiąc
KUROPATWY
Tylko w drodze odłowu cały miesiąc
SŁONKI
Cały miesiąc
KACZKI KRZYŻÓWKI, CYRANECZKI, GŁOWIENKI I CZERNICE
Cały miesiąc
GĘSI GĘGAWY, ZBOŻOWE I BIAŁOCZELNE
Cały miesiąc
ŁYSKI
Cały miesiąc
GOŁĘBIE GRZYWACZE
Cały miesiąc
JARZĄBKI
Cały miesiąc
JELENIE SZLACHETNE
a) byki: – w drugim roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, b) łanie: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca
DANIELE
a) byki: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do końca lutego, b) łanie: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca;
SARNY
Kozy i koźlęta cały miesiąc
MUFLONY
Wszystkie cały miesiąc
DZIKI
Wszystkie cały miesiąc
TCHÓRZE I KUNY
Cały miesiąc
LISY
Cały miesiąc
BORSUKI
W obwodach, w których występuje głuszec lub cietrzew – cały miesiąc
NORKI AMERYKAŃSKIE
Cały miesiąc
ZAJĄCE I DZIKIE KRÓLIKI
Cały miesiąc
BAŻANTY
Koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ
KUROPATWY
Tylko w drodze odłowu cały miesiąc
SŁONKI
dO 21.12
KACZKI KRZYŻÓWKI, CYRANECZKI, GŁOWIENKI I CZERNICE
Do 31.12
GĘSI GĘGAWY, ZBOŻOWE I BIAŁOCZELNE
Gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21.12, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc
ŁYSKI
Do 31.12
UWAGA! PRZEZ CAŁY ROK WOLNO POLOWAĆ NA:
Norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze.
Borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) – na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec.
Lisy – na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca
bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.
Piżmaki – na terenach rybackich obrębów hodowlanych.
Dziki – odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.