Reintrodukcja kuropatwy - Obwód 365
< powrót

Ptaki zostały zakupione Ośrodku Hodowli Zwierzyny łownej w Klonie.